Jasno
11°
Bratislava
Bohumil, Bohumila
3.3.2024

Prezidentské voľby 2024

Prezidentské voľby 2024 sa začnú o:

Prezidentské voľby sa na Slovensku konajú 23. marca 2024. Na tejto stránke vám JOJ 24 prináša všetky dôležité informácie o voľbách, kandidátoch, prieskumoch i doterajších prezidentoch Slovenskej republiky.

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Táto stránka je zameraná výhradne na voľby! U nás nájdete najaktuálnejšie a najdôveryhodnejšie informácie o parlamentných voľbách, prezidentských voľbách, miestnych voľbách a ďalších dôležitých volebných udalostiach. Naša redakcia je zložená z tímu skúsených novinárov a politických analytikov, ktorí vás informujú o kľúčových momentoch vo volebných kampaniach, výsledkoch exit polls, hlasovaní a konečných výsledkoch. Sledujeme a analyzujeme politické tendencie a zverejňujeme exkluzívne rozhovory s kandidátmi.

Historický prehľad prezidentov

Často kladené otázky o prezidentských voľbách 2024

Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident je symbolickým lídrom krajiny a predstavuje ju v medzinárodných vzťahoch. Jeho rozhodnutia a postoje môžu ovplyvniť vnímanie Slovenska v zahraničí a jeho vzťahy s inými štátmi. Prezident ratifikuje a podpisuje medzinárodné zmluvy a spoluvytvára tak zahraničnú politiku Slovenska.

Aktuálne voľby prezidenta na Slovensku sa budú konať 23. marca 2024. Víťazom volieb sa stáva kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Prípadné druhé kolo prezidentských volieb má byť 14 dní po prvom kole, teda 6. apríla 2024. V druhom kole sa o hlasy voličov uchádzajú dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najviac

Prezident má v ústavnom systéme mnoho dôležitých právomocí, ktoré ovplyvňujú fungovanie vlády a celého štátu. Patrí sem napríklad schvaľovanie vládnych rozhodnutí, právo veta voči zákonodarným návrhom a podobne. Prezident má vo svojich kompetenciách aj otázky bezpečnosti a obrany štátu, je napríklad hlavným veliteľom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prezident je priamo volený občanmi a jeho úlohou je reprezentovať ich záujmy. Prezidentský úrad môže slúžiť aj ako kontrolný mechanizmus v systéme delenia moci. Prezident vymenúva a odvoláva predsedu a členov vlády a poveruje ich vedením ministerstiev. Prijíma tiež ich prípadnú demisiu. Prezident udeľuje amnestie, štátne vyznamenania, vyhlasuje referendum a vymenúva sudcov Ústavného súdu, rektorov a profesorov vysokých škôl. Prezidentské voľby môžu ovplyvniť sociálnu stabilitu v krajine. V prípade, že prezident získava širokú podporu občanov, môže to prispieť k pocitu jednoty a stability v spoločnosti.

Volebné obdobie prezidenta Slovenskej republiky trvá päť rokov. Po uplynutí tohto obdobia môže prezident kandidovať na znovuzvolenie, avšak nemôže vykonávať úrad viac ako dve po sebe nasledujúce volebné obdobia. Voľby do funkcie prezidenta sú priame, tajné a všeobecné, a občania Slovenskej republiky majú právo voliť svojho prezidenta od 18. roku veku.

Ústava vraví, že zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta zložením sľubu. Sľub skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky napoludnie v deň, v ktorom sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta.

Podľa slovenskej ústavy môže na prezidenta kandidovať každý občan, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá: Musí byť občanom Slovenskej republiky. Musí mať najmenej 40 rokov v deň vyhlásenia kandidatúry. Musí byť všeobecne spôsobilý na volenie do Národnej rady Slovenskej republiky, čo znamená, že musí byť občanom, ktorý nie je vo výkone trestu odňatia slobody, ani právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Musí predložiť návrh minimálne 15 poslancov Národnej rady alebo petíciu s aspoň 15 tisíc podpismi občanov na podporu svojej kandidatúry.

Prezidentskí kandidáti môžu podľa zákona o volebnej kampani minúť na kampaň pol milióna eur. Za náklady na volebnú kampaň sa podľa zákona považuje "súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, na úhradu politickej propagácie, na úhradu za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagačných materiálov a predmetov a akýchkoľvek ďalších plnení spojených s volebnou kampaňou". Finančné prostriedky určené na kampaň musí kandidát viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na účte musia byť nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Na osobitný účet musia byť vložené peniaze výlučne prevodom z iného účtu. Výpisy z účtu musí kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania. Kandidáti môžu podľa zákona prijať dary na kampaň iba od fyzickej a právnickej osoby s trvalým pobytom či sídlom v SR, a tiež od politickej strany registrovanej na Slovensku. Dary nemôže prijať od štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku, ale ani od občianskeho združenia, nadácie či neziskovej organizácie a verejnoprávnej inštitúcie.

Prezidentovi prináleží mesačný plat vo výške štvornásobku platu poslanca Národnej rady. Po skončení funkcie dostáva doživotne dôchodok vo výške poslaneckého platu.

Predchádzajúce prezidentské voľby vyhrala Zuzana Čaputová. Hlas jej odovzdalo 58.4 percenta všetkých voličov. V roku 2014 vyhral voľby Andrej Kiska. Ivan Gašparovič uspel v prezidentských voľbách v roku 2004 aj 2009. V roku 1999 sa stal víťazom prvých priamych prezidentských volieb Rudolf Schuster. Prvým ponovembrovým prezidentom Slovenska sa stal v roku 1993 Michal Kováč.

Moratórium je obdobie 48 hodín pred začiatkom konania volieb, kedy je podľa zákona zakázané akýmkoľvek spôsobom viesť kampaň či uverejňovať prieskumy verejnej mienky alebo ankety. Platená politická reklama sa počas volebného moratória nesmie zobrazovať ani na sociálnych sieťach, či na mobilných reklamných paneloch.