Polojasno
Bratislava
Valér
18.4.2024
Kreslo pre kandidáta: Róbert Švec
Zdielať na

Kreslo pre kandidáta: Róbert Švec

BRATISLAVA / Róbert Švec, vek 47 rokov, povolaním politológ. Tohto času slobodný a bezdetný. My sme zisťovali aj dôvody, prečo sa rozhodol opäť kandidovať na prezidenta a v dotazníku nám uviedol, že kandiduje, lebo Prezidentský palác musí byť v rukách vlastencov.

Pán Švec, vy nie ste jediný kandidát, ktorý o sebe hovorí, že je ten pravý národný vlastenec. Prečo by práve volič mal veriť vám, že vy ste ten skutočne národný vlastenecký kandidát?

Ja to o sebe nielen hovorím, ale svojimi skutkami to aj dokazujem. Od roku 2004 som predsedom SZK Slovenské hnutie obrody a v roku 2009 sme založili politický subjekt Slovenské hnutie obrody. To znamená 20 rokov sa venujem práci pre ľudí na Slovensku cez sociálne projekty, ako je napríklad projekt Staráme sa cez ekologické aktivity, cez rôzne spoločenské podujatia. No a posledných 5 rokov už aj ako predseda politického subjektu. Takže tak, ako som povedal, za mnou sú skutky pre ľudí na Slovensku.

Čiže nie sú to prázdne frázy?

Presne tak, nie, určite nie.

Váš politický vzor je podľa dotazníka Ľudovít Štúr, ale teda nie je jediný, na koho politiku by ste chceli nadviazať. Poďme si pozrieť spoločne aj vaše video spred pár rokov.

"Sme neoblomní v ochrane odkazu a práce Jozefa Tisa a Slovensko vybudujeme na odkaz velikánov nášho národa Štúra, Štefánika, Hlinku a Tisa. Pán prezident, česť a sláva."

Jozef Tiso je kontroverzná postava našich dejín. Môže sa stať, že časť verejnosti automaticky, keď niekto uznáva jeho prácu politickú, môže mať obavy a zbystrí, že čo chce vlastne kde chce naviazať na to ten kandidát. Kde by ste sa vy videli, že by ste vedeli pokračovať v tomto celom a či vám neprekáža práve jeho účasť aj na deportácii Židov?

Vždy, keď posudzujem osobnosti v dejinách Slovákov, tak vždy dáva tú pomyselnú misku váh vždy naľavo alebo napravo. Už podľa uhlu pohľadu sú pozitíva a negatíva. A ja som študoval približne desať rokov dostupnú literatúru ohľadom Jozefa Tisa, prvej Slovenskej republiky a jednoducho mi z toho vyšlo, že Jozef Tiso má viac pozitív ako negatív, aj keď pravdaže to obdobie, v ktorom pôsobil, bolo poznačené tým, čím bolo poznanie poznačené čo ste spomenuli. Zúrila vojna v Európe, vo svete. Nebolo to jednoduché obdobie. Ale stále hovorím a budem do konca svojho života už hodnotovo konštatovať, že ak by Jozef Tiso v tej dobe nasadol do lietadla, odletel do Vatikánu, tak nasadol do lietadla Beneš a odletel do Londýna, nechal Česko-Slovensko napospas svojmu osudu. Tak by Slováci a Slovensko možno dnes už neexistovali. Takže jednoducho povedané, Jozef Tiso zachránil v tej dobe Slovákov a Slovensko.

Slováci teda neboli Židia? Pretože tie deportácie začali ešte v novembri 38 pred druhou svetovou vojnou a bol proaktívny.

On sám pri tej deportácii ešte bez toho, aby bol nátlak zo strany Nemecka deportácie za prvej Slovenskej republiky židovských spoluobčanov začali v marci 1942 a hneď ako vieme o slovenskom štáte áno.

Áno, ale tie deportácie prvé začali mimo našu hranicu už tridsiatom ôsmom roku.

Ja len konštatujem to, čo chcem povedať. Akonáhle sa Jozef Tiso dozvedel, čo sa so Židmi v tých táboroch deje, tak v októbri 42 boli deportácie zastavené zo Slovenskej republiky a boli obnovené až po potlačení SNP, kedy Slovensko ovládali Nemci. To sú jednoducho historické fakty.

Historické fakty hovoria aj o tom, že nie je úplne jednoznačné pripísať práve, že zastavenie tejto deportácií má na svedomí Jozef Tiso, že tam bolo viacej týchto vecí.

Zároveň aj tie výnimky nevyužíval naplno.

Dohľadať ďalších približne 800 výnimiek z 20 tisíc, ktoré požadovali práve títo ľudia.

Čiže vy dokážete naozaj oddeliť od osoby Jozefa Tisa práve tieto činy, ktoré končili smrťou ľudí?

Tak ako som povedal, viem oddeliť pozitíva od negatív a ešte k tým výnimkám. Relevantný historici aj pamätníci hovoria, že Tiso udelil približne desaťtisíc výnimiek židovským spoluobčanom - po prvé a po druhé to konštatujem stále. Ak by bol Jozef Tiso židobijec a chcel by všetkých slovenských židov vyvraždiť, tak tie transporty by neboli zastavené. Na jeseň 42, ale do posledného momentu by tie vagóny posielal do tých vyhladzovacích táborov. Čiže tu stačí logika a zdravý rozum, aby si človek spočítal dva a dva a príde na to, že Jozef Tiso nebol židobijec a nemal záujem na vyvraždení slovenských Židov.

Myslíte si, že sú súčasné kompetencie prezidenta dostatočné?

Ja si myslím ako vyštudovaný politológ, že Slovenská republika by mala mať prezidentskú formu vlády.

To znamená, čo vo vašom ponímaní, keby ste boli prezidentom? Ako by tá vaša moc, keby tu bola teda prezidentská republika, ktorú by ste vy chceli?

Bolo by to niečo na štýl, ako to je v USA, to znamená, že prezident je zároveň aj šéfom vlády. Som presvedčený o tom, že politický systém by sa stabilizoval. Neboli by takéto prekáračky politické cez jednotlivé štátne a ústavné funkcie a bolo by to lepšie pre štát v takej veľkosti, ako je Slovenská republika.

Čiže vidíte tu úlohu toho prezidenta a kde vidíte svoju úlohu? Lebo momentálne teda nemáme prezidentský systém vládnutia.

No ja si myslím, že v takom veľkom štáte, ako je Slovenská republika, by mal byť silný prezident so silnými právomocami. Čiže myslím si, ako som povedal, mal by byť aj šéfom vlády.

Momentálne to teda ale naozaj týmto spôsobom nie je. Posilňovanie práva veta ako prvý krok?

Je to v kompetencii prezidenta, pretože to to právo by nemal prezident zneužívať, mal by ho aktívne využívať. Ale zároveň, možno to je vaša ďalšia otázka, predbehnem vás. Nemyslím si, že prezident by mal byť nejakou protiváhou voči vláde.

Nemal by byť teda protiváhou napriek tomu, kde sú tie červené čiary? Kedy by ste už si vedeli predstaviť, že pôjdete proti? Pravdepodobne tu bude väčšinu obdobia práve táto súčasná koalícia?

Ono je to úplne jednoduché, opäť logicky aj politicky. Za slovenskú vládu a za výkon ministrov zodpovedá predseda slovenskej vlády, lebo vláda vzišla zo slobodných volieb. To znamená, že prezident by nemal byť poslušná bábka, ale mal by akceptovať to, že za tú vládu je zodpovedný predseda vlády. Čiže mal by akceptovať politické nominácie predsedu vlády, pretože predseda vlády si buduje svoj tím a potom sa zodpovedá voličom.

Napriek tomu, že niektorý kandidát by nespĺňal nejaké morálne hodnoty, ktoré by očakávali práve preto, keď má zastupovať verejnosť?

Poviem konkrétny príklad. Napríklad pána Gašpara by som nevymenoval za šéfa SIS.

Mňa zaujalo, že vaša prvá zahraničná cesta by smerovala do Bieloruska. Prečo práve tam?

Lebo si myslím, že Slovenská republika musí veľmi rýchlo aktívne vyvažovať svoju zahraničnú politiku. Momentálne sme ako štát príliš orientovaný na Brusel a Washington, a to nie je dobre.

Mali by sme byť orientovaný na Bielorusko?

Mali by sme byť orientovaný aj aj. To znamená, mali by sme mať korektné vzťahy podľa možnosti so Západom aj s Východom.

V minulosti aj samotný Lukašenko priznal Bolo to vlastne v roku 2022, že je tam naozaj autoritársky režim, že už to priznal. V minulosti sa tomuto pomenovaniu bránil. Vám to neprekáža, že takýto spôsob je tam vládnutia?

Lukašenko Ja si to pamätám, to video alebo to konštatovanie povedal, že áno. Je tam autoritársky režim, pretože on je autorita v národe. Myslím si, že veľmi rozkošné a správne konštatovanie a ja si nemyslím, že tam je problém. Prebiehajú tam voľby. Niekto hovorí, že nie sú demokratické, iní hovorí, že iní hovoria, že sú demokratické. Treba to akceptovať. Ten vývoj. A hovorím, Slovenská republika musí mať dobré vzťahy s východom. A navyše tá miska váh, pokiaľ ide o geopolitickú moc, sa prikláňa smerom na východ. Ten západ už nie je to, čo bývalo.

Keď hovoríte, že sa nakláňa smerom na východ, tomu sa budeme môcť ešte dostať, pretože vo vašom programe naozaj je aj silné nejaké volanie po vystúpení z Európskej únie NATO. Konkrétne možnože som zachytil takú vašu poučku zoznam kritérií pre národného kandidáta a to je vystúpenie z Európskej únie, návrat k slovenskej korune, neutralita, odmietnutie LGBT či odmietnutie multikulturalizmu. Kultúra alibizmu to miesto rozmeniť na drobné. Prečo chcete vystúpiť z Európskej únie a vieme si to dovoliť?

V prvom rade chcem povedať, že nie sme a nie som za okamžité vystúpenie z EÚ. To by Slovenská republika ekonomicky neprežila. My konštatujeme Slovenské hnutie obrody, že treba pripraviť procesy na to už dnes, aby Slovenská republika jedného dňa mohla opustiť Európsku úniu. A prečo? Pretože nie sme suverénny štát. Momentálne sme politickou kolóniou a ja poviem prečo. Pretože ak európske smernice, nariadenie Európske právo je na území Slovenska viac ako slovenské zákony prijaté slovenským parlamentom, nie sme svojprávny ani suverénna krajina.

Akým spôsobom by to potom mohlo fungovať? Predsa len, máme tu nejaký geopolitický priestor. Plynú nám výhody napríklad aj z členstva Európskej únie, Tak je asi pochopiteľné, že keď sa nám dostávajú aj finančné prostriedky práve z tohto subjektu, že tam nejaké zaviazanie musí byť v spolupráci.

To je v poriadku, to som spomínal ten hodnotový argument. Okrem teda agend LGBT a multi-kulti k tomu asi ešte prídeme. A ten finančný pragmatický postoj je jednoduchý. Tie európske peniaze, ktoré k nám utekajú, to nie sú peniaze Bruselu. To sú naše peniaze. My ako členský štát každý rok do pokladne Európskej únie odvádzame povinný príspevok a Takže to nie sú nejaké bruselské peniaze. To sú len naše peniaze s tým, že ešte Brusel má tú drzosť, že nám diktuje, na čo naše peniaze môžeme použiť. V konečnom dôsledku, Čiže ani to nie je celkom v poriadku. Z môjho pohľadu.

My sme ale medzi krajinami, ktorí sú čistý prijímatelia práve bruselských financií. Znamená to, že napríklad len do roku 2016 sme z únie dostali o 11 miliárd viac, ako sme do nej vložili. Všeobecne to vychádzalo tak posledné roky, že päťkrát viac sme dostali, ako sme tam dávali. Takže to nie sú len čisto naše peniaze na nás práveže doplácajú. Naopak, tie silnejšie, ekonomicky silnejšie štáty, ktoré dávajú viac do únie ako získavajú. Takže tento argument nie úplne obstojí.

Ale to, čo hovoríte, nie je, nie je celkom presne pomenované a nie je to do hĺbky pomenované. Poviem z jediného dôvodu za dvadsať rokov a bolo to aj vo všetkých médiách, sme ako členský štát EÚ vyčerpali približne cez eurofondy 30 miliárd eur. To je slušný balík peňazí, ale spočítajte si za tých 20 rokov, koľko sme po prvé odovzdali do Bruselu ako členský štát EÚ, ale okrem menej.

5-krát menej.

Moment, ale okrem toho, že sme sa museli vzdať totálnej sebestačnosti, prišli sme o slovenské banky, o Slovenské telekomunikácie, prišli sme o potravinovú sebestačnosť a všetky tieto peniaze, ktoré by sme z toho mali, plynú na západ od nadnárodných spoločností. A to už nehovorím o tom, že napríklad cez súkromné zdravotné poisťovne nám odišlo za niekoľko rokov niekoľko miliárd eur za to, že Slováci cez povinné odvody financujú súkromné zdravotné poisťovne. Keď toto všetko spočítate, zistíte, že my nepotrebujeme. Z finančného hľadiska EÚ, ale EÚ potrebuje jednoducho nás.

Čiže vy ste niekde inde presmerovali tie toky, ktoré momentálne sa dávajú do tohto spoločenstva. Takto to máme chápať?

Ale určite áno.

Poďme si spoločne pozrieť práve tú rubriku Podpísal by som, súhlasil by som. Pán Švec, tu vás naozaj poprosím, aby ste odpovedali jednoducho áno alebo nie. V prípade, že by ste nevedeli jednoznačne povedať, môžete aj povedať to, že nedokážete sa k tomu vyjadriť. Poďme teda na to.

Podpísali by ste z pozície prezidenta registrované partnerstvá? Nie.

Zároveň, boli by ste za odluky cirkví od štátu? Nie

Sprísnenie interrupcií? Áno.

Novelu Trestného zákona v takej podobe, v akej bola schválená v parlamente. Áno.

Boli by ste za zásadnú zmenu systému vládnutia? Áno.

Dali by ste súhlas s bojovaním Slováka za iný štát? Nie.

Boli by ste za vyhlásenie klimatickej núdze? Zložitá otázka. Zvážil by som to.

Nazvali by ste mimovládne organizácie, že sú to zahraniční agenti? Keď by bol takýto návrh na stole, podpísali by ste to? Nemôžeme všetky mimovládky hádzať do jedného vreca.

Takže podľa toho, ako by to bolo nejakým spôsobom formulované, vymenovali by ste Pavla Gašpara za šéfa SIS? Nie.

A patria podľa vás ruskí hokejisti na majstrovstvá sveta? Áno.

Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do kresla pre kandidáta a my budeme pokračovať opäť v pondelok o 14. hodine a do tohto kresla zasadne Ivan Korčok.

Súvisiace články

Najčítanejšie