Jasno
27°
Bratislava
Kamila
18.7.2024
Banking: Investovanie je pre každého
Zdielať na

Banking: Investovanie je pre každého

BRATISLAVA / Investovanie - do čohokoľvek - sa stáva bežnou súčasťou našich plánov do budúcnosti. Investičné produkty bánk sú v súčasnosti dostupné už naozaj každému. Ako sa v nich orientovať a ako si vybrať správne - o tom sme hovorili s odborníkmi na investovanie v relácii Banking.

Svoje peniaze môžete uložiť do umeleckých diel, historických automobilov, zbierky archívnych vín či do kolekcie mincí. Aj to je investícia. Alebo tradične po slovensky do nehnuteľnosti. Pojem investičný byt je v súčasnosti veľmi populárny. A potom sú tu ešte finančné inštitúcie, banky, ktoré ponúkajú svoje investičné produkty. Dnes je takéto investovanie dostupné naozaj každému. Jednoducho a s minimálnymi nákladmi. O tejto téme budeme hovoriť s Monikou Pálovou, investičnou expertkou Slovenskej sporiteľne, ktorá je členom Slovenskej bankovej asociácie.

Investovanie je pre každého, kto si už začal tvoriť alebo si tvorí určitú finančnú rezervu pre nečakané situácie. Ideálne prostredníctvom sporiaceho účtu alebo termínovaného účtu a takým potom logickým následným krokom. Keď chcete zhodnocovať svoje voľné finančné prostriedky a chrániť ich pred infláciou a chcete vedieť, či je investovanie aj pre vás, tak je najlepšie si ho vyskúšať. Ako sa hovorí: raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, ale najlepšie vyskúšať. Toto isté platí aj pre investovanie a keďže môžete začať už naozaj s malými sumami, tak nemusíte mať žiadne obavy.

A čo sú tie malé sumy? Akú sumu si máme predstaviť, aby sme boli vlastne v kľude, Že máme na to, že môžeme aj investovať?

Pravidelné investovanie prostriedkov investičného sporenia do podielových fondov je k dispozícii už od 20 eur mesačne. Samozrejme, závisí na vašej konkrétnej finančnej situácii, koľko si môžete mesačne dovoliť investovať. Napríklad naši klienti priemerne mesačne investujú okolo 75 eur.

Ako si má klient vybrať ten najvhodnejší spôsob investovania?

Klient má niekoľko možností, ale taká tá najjednoduchšia a ideálna možnosť je dohodnúť si stretnutie v pobočke banky a poradiť sa s našimi kolegami, ktorí mu veľmi radi zodpovedia otázky ohľadne investovania a vedia mu poskytnúť kompletné investičné poradenstvo. Klient sa samozrejme do toho môže pustiť aj sám, môže si naštudovať informácie o investičných produktov, produktoch, môže si naštudovať, ako fungujú finančné trhy a ako sa správajú. Ale toto je tá istejšia, dlhšia cesta, ktorá si vyžaduje viac námahy, viac času.

No a takisto ponúkame klientom aj jednoduchú cestu digitálne. Ako prvá banka na Slovensku máme k dispozícii aj digitálne investičné poradenstvo pre začínajúcich investorov.

Vaša banka je jednou z tých, cez ktorú sa dá investovať aj pomocou aplikácie. Ako im pomáha a ako to prebieha?

Výhodou aplikácie je najmä to, že je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To znamená, klienti majú investície naozaj na dosah. Ponúkame investovania vo možnosti investovania pre našich súčasných klientov, ako aj pre nových klientov. Veľmi jednoducho si viete v aplikácii otvoriť účet a začať investovať. Môžete využiť služby digitálneho poradenstva, ale zároveň môžete investovať alebo si vybrať investíciu podľa témy, ktorej veríte, napríklad inovácie, udržateľnosť alebo reálne aktíva typu nehnuteľnosti alebo komodity.

Ponuky bánk v oblasti investovania sú naozaj pestré a je si z čoho vyberať, ale pre začínajúceho investora je práve toto problém, pretože nevie, podľa čoho si má vyberať. A práve o tom budeme hovoriť s našim ďalším hosťom, pánom Martinom Smrekom, ktorý je vedúcim oddelenia a produkt manažmentu Tatra Asset Management, ktorá je taktiež členom Slovenskej bankovej asociácie.

My sa ponuke investičných produktov venujeme už dlho a už viac ako 25 rokov, takže veľmi dobre vieme, že Slováci sa investovania boja. Investovanie je opradené množstvom mýtov a keď už sa niekto rozhodne investovať, tak väčšina investorov, hlavne tých začínajúcich, zvykne robiť množstvo chýb. Jeden z najčastejších problémov, ktoré bežní investori robia, je výber fondu. Častokrát za mnou príde klient alebo známy a opýta sa, do akého fondu investuje. Ja budem investovať do toho istého. Toto je presne tá chyba. To, že nejaký fond je vhodný pre mňa neznamená, že bude vhodný aj pre neho. Takže pravidlo číslo jeden, musíte si vybrať fond, ktorý zodpovedá vašim situáciam, vašim očakávaniam. Aké riziko dokážete zvládnuť? Aký výnos požadujete? Aká je vaša finančná rezerva? Aké sú vaše skúsenosti? Investičný horizont? Toto je extrémne kľúčové, aby som si uvedomil, že pri investovaní poklesy zažijem. A naozaj, ak vám môžem niečo garantovať pri investovaní, že ak budete investovať tie poklesy, určite prídu. To je absolútna garancia, to vám môžem sľúbiť. A preto je dôležité si povedať, čo budeme robiť, keď tie poklesy nastanú. A práve toto je strašne kľúčové, aby si každý investor uvedomil, že väčšie sumy je dôležité investovať práve v tých poklesoch. Keď sú tie finančné aktíva lacnejšie, tak si viem zvýšiť ten svoj mínusový potenciál do budúcnosti. Najjednoduchší spôsob, ako investovať, sú podielové fondy.

Povedzme si o tom viacej.

Podielové fondy sú naozaj celosvetový fenomén. Ich hlavnou výhodou je tá jednoduchosť. Množstvo ľudí, keď rozmýšľa o tom, že začne investovať, rieši tú dilemu. Idem investovať sám na vlastnú päsť, alebo to mám niekomu zveriť? Tie čísla sú v tomto prípade neúprosné. Naozaj ľudia, hlavne tí neskúsení, začínajú investovať na vlastnú päsť. Prevažná väčšina ľudí končí z významnými stratami. Preto vznikli podielové fondy, že bežný klient naozaj nemá dostatočné znalosti, skúsenosti, know how ani kapitál na to, aby dokázal zvládať tie nástrahy finančných trhov. A preto fungujú podielové fondy na princípe kolektívneho investovania. Predstavme si to, že množstvo menších investorov dá peniaze do podielového fondu, ktoré potom spravuje profesionálny správca dohodnutým spôsobom.

Ako sa rozhodujú slovenskí investori? Ktorý podielový fond je im najsympatickejší a volia ho?

Závisí od toho, akú sumu idú investovať. Keď sa bavíme o investovaní väčších súm, tak tam naozaj prevláda ten konzervativizmus. Najobľúbenejšie sú tie konzervatívne podielové fondy s tým podielom akcií na úrovni 20 až 40 %, prípadne realitné fondy. Ak sa bavíme o pravidelnom investovaní formou veľmi populárnych investičných sporení, tak tam nám už dominujú akciové fondy. Veľmi dôležitý nástroj, ktorý viete ponúknu klientovi je investičná kalkulačka. Čo nám ukáže investičná kalkulačka Vznikla preto, aby sme ten abstraktný svet alebo to abstraktné heslo, že investovanie má zmysel, vedeli premietnuť do niečoho konkrétnejšie, aby si klient vedel sám namodelovať a uvedomiť si, že Aha, tak ja budem investovať 100 eur mesačne pravidelne do akciového fondu, tak po piatich rokoch môžem mať 7000 eur, po desiatich rokoch 16000 eur. To je vlastne to, kde si uvedomím ten efekt odloženej spotreby, že ak si dokážem odložiť 100 eur mesačne a budem ich investovať dostatočne dlhodobo a dostatočne dynamicky, môžem sa dostať naozaj k veľmi zaujímavej sume peňazí.

Nič nie je zadarmo. Preto sa pýtam, ako je to s poplatkami, ktoré súvisia s investovaním?

Každý racionálne zmýšľajúci investor by si mal určite pozrieť na poplatkovej štruktúry a jednotlivých bánk a predtým, ako sa rozhodne investovať. Platí, že pri investovaní môžeme rozlišovať také dve kategórie poplatkov priame a nepriame. Tie priame sa ma priamo dotýkajú a budem ich priamo znášať mojou investíciou, či už na vstupe alebo na výstupe. Takže vstupný poplatok môžem zaplatiť vtedy, ak investujem výstupný poplatok vtedy, ak budem vyberať peniaze. V našej banke platí, že mi neaplikuje žiadny vstupný poplatok a dokonca po troch rokoch ani žiadny výstupný poplatok. A prečo hovorím o troch rokoch? Veľmi dôležité je si uvedomiť, že investovanie nie je beh na krátku trať. Naozaj je to minimálne stredno až dlhodobá aktivita.

Pri investovaní samozrejme očakávame zisk, ale treba rátať aj s mierou rizika. Ako sa na ňu pripraviť a eliminovať riziká?

Kľúčové je si vysvetliť, čo to riziko znamená. Množstvo ľudí si myslí, že riziko pri investovaní je, že prídem o všetko. Ak budem investovať do diverzifikované produktu, ako je podielový fond a takémuto riziku naozaj nečelí. Toto riziko by som mal skôr vnímať ako riziko kolísania hodnoty mojej investície. A potom platí, že ak investujem konzervatívne, tak to kolísanie bude nižšie a aj výnosovej potenciál je nižší. Ak budem investovať dynamicky, tak to kolísanie bude vyššie.

Aj banky súťažia o klientov a ich priazeň sa snažia získať čo najatraktívnejšou ponukou služieb a možnosti investovania napríklad do súkromného majetku. Investičné stratégie takýchto fondov nie sú zviazané toľkými pravidlami ako klasické fondy kolektívneho investovania. Prináša to so sebou o čosi vyššie riziko, ale zároveň aj potenciálne vyššie výnosy. Ako to funguje? O tom budem hovoriť s Ondrejom Segečom, riaditeľom odboru privátneho bankovníctva J&T banky, ktorá je členom Slovenskej bankovej asociácie.

Povedzme si, čo to je vlastne pravý equity fond alebo equity spoločnosť? Je firma, ktorá združuje nejakú skupinu investorov a zároveň táto firma sa snaží skupovať podiely v iných firmách alebo vykupovať firmy z burzy napríklad a potom následne týmto podstatným vplyvom v takejto firme. Väčšinou má ten podiel väčšinový alebo nejakým spôsobom podstatný, sa snaží reštrukturalizáciou alebo nejakými obchodnými strategickými rozhodnutiami zvýšiť hodnotu tejto spoločnosti a nejakým odstupom času ju predať. A zase ten zisk, ktorý tým dosiahne, rozdelí medzi svojich investorov. To je také základné fungovanie.

Aké sú v tomto smere investičné možnosti na Slovensku?

Na Slovensku je tých investičných možností viac, ale ako som hovoril v úvode, je relatívne ťažšie vytvoriť takú správnu štruktúru, aby bola jednoducho otvorená pre väčší počet investorov. Na Slovensku je niekoľko equity spoločností alebo firiem, kde sa združuje zopár investorov alebo vstup ďalšieho investora alebo výstup. Konkrétne investora alebo nejaké zmeny sú vlastne náročnou dohodou všetkých týchto investorov. A to vzniká ako keby časovo náročné a všeobecne aj logisticky pre tú samu spoločnosť, ktorú potom môže brzdiť v tom rozvoji, vývoji a investovaní. Pri investovaní vy, bankári stále tvrdíte jedno zázračné slovíčko trpezlivosť. Prečo? Trpezlivosť je naozaj namieste. Predovšetkým pri takýchto povedzme narovinu dlhodobejších investíciách. A dneska to môžem v tomto jarnom období povedzme prirovnať aj k tomu, ako keď si zasadíte mladý stromček na záhrade a tešíte sa z neho, tak asi nemôžete očakávať, že vyrastie štyri metre každý rok.

Dodám, že sme sa rozprávali s Ondrejom Segečom, riaditeľom odboru privátneho bankovníctva J&T banky, ktorá je členom Slovenskej bankovej asociácie. Investovanie ešte nikdy nebolo také dostupné doslova pre všetkých, ako je to v súčasnosti. Nemalou mierou sa pod to podpísal aj rozvoj technológií. Všetky potrebné informácie sú ľahko dostupné doslova na pár klikov. K dispozícii sú konzultácie s bankármi, finančnými poradcami a konzultovať možno aj s čet bodmi. A netreba nikam chodiť. Na stránke banky či priamo v mobilnej aplikácii sú nielen všetky potrebné údaje, ale aj nástroje. Je to jeden z najúčinnejších spôsobov, ako neprísť o svoje peniaze, napríklad vplyvom inflácie.

Súvisiace články

Najčítanejšie